Vyznajte sa v investovaní

V tomto článku zistíte, že investovanie nie je vôbec také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Dozviete sa, aké typy investícií existujú a ako sa v nich orientovať. Je veľmi pravdepodobné, že tieto informácie Vám pomôžu zarobiť peniaze naviac.

Začneme najskôr tým, že si definujeme pojem investícia.

1) Čo je to investovanie?

Investovanie je ekonomická aktivita, spočívajúca v uložení peňazí za účelom dosiahnutia budúceho zisku.

Investujeme do niečoho, čo môže byť finančného alebo hmotného charakteru. Zároveň počítame s tým, že nám to v budúcnosti zarobí niečo naviac.

2) Na čo si dávať pri investovaní pozor?

Každá investícia má tri základné parametre: výnos, riziko a likvidita. Tieto parametre sú kľúčové a opierajú sa o ne všetky investičné teórie, s ktorými sa tu zoznámite.

Neexistuje ideálna investícia, ktorá by bola maximálne výnosná, s nízkym rizikom a dobrou likviditou. Je to veľmi jednoduché pravidlo, ktoré je nutné rešpektovať. Mnoho drobných investorov v začiatku deväťdesiatych rokov prišlo o peniaze len z neznalosti alebo nerešpektovania tohto pravidla. Lákavé ponuky typu „Vysoký výnos bez rizika“ proste nemôžu byť naplnené. Vysoký výnos dosiahneme tým, že akceptujeme vyššie riziko. Ako príklad možno uviesť investície do akcií – je to veľmi výnosné, ale zároveň veľmi rizikové. Ako investor nesmiete veriť sľubom, ktoré sú v rozpore so základnými investičnými princípmi.

Veľmi zrozumiteľne tieto princípy popisuje všeobecne používaná pomôcka, tzv. investičný trojuholník.

Na každom z vrcholov trojuholníku je umiestnený jeden z už zmienených parametrov, výnos – riziko – likvidita. Vnútri trojuholníku pohybujte pomyselným bodom - ten predstavuje zamýšľanú investíciu. Pokiaľ sa budete s bodom približovať veľmi vysokému výnosu, budete sa zároveň vzďaľovať od nízkeho rizika. Čím viac sa približujete k likvidite, budete sa vzďaľovať od výnosu.

3) Typy investícií:

Rozdelenie investícií môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií. Začneme ale od jednoduchého rozdelenia podľa toho, do čoho budeme investovať. Sú to tri základné skupiny: Priame investície, finančné produkty a reálne investície.

a) Priame investície:

Patrí sem napr. investícia do akcií. Dnes si môžu i drobní investori nakúpiť prostredníctvom makléra akcie na burze. Podobnou investíciou môže byť nákup dlhopisov, hypotekárnych listov a podobne. Všeobecne sa jedná o priamy nákup cenných papierov. Výhodou týchto investícií je to, že nakupujeme priamo cenný papier a neplatíme tak žiadnych ďalších sprostredkovateľov. Nevýhodou je ťažká diverzifikácia, teda rozloženie rizík do širokého portfólia.

b) Finančné produkty:

Sem patria bankové vklady na našich bežných účtoch alebo termínované vklady. Ďalšími finančnými produktmi sú penzijné fondy, stavebné sporenie, podielové fondy a podobne. Finančné produkty sú spravidla vopred modifikované na zaistenie konkrétnych potrieb. Stavebné sporenie je určené na financovanie bývania, penzijné fondy na zaistenie peňazí. Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou k priamym investíciám do cenných papierov. Výhodou investovania prostredníctvom finančných produktov je ľahká dostupnosť a všeobecná zrozumiteľnosť. Nevýhodou je to, že finančné produkty sú zaťažené rôznymi poplatkami.

c) Reálne investície:

Jedná sa o kúpu vlastného bývania, nájom nehnuteľnosti, nákup drahých kovov, šperkov, investície do obrazov a iných umeleckých predmetov. Patria sem tiež zbierky známok, mincí a podobne.

Výhodou týchto investícií je to, že sú spravidla spojené i s inou ako materiálnou formou uspokojenia. Radosť z nového bývania alebo zberateľská vášeň sú vedľajšou „pridanou hodnotou“ týchto investícií. Nevýhodou je spravidla zlá likvidita. Môže trvať dlho, než sa nájde kupec, ktorý bude ochotný zaplatiť Vami požadovanú sumu.

Tlačiť stránku

Sociálne siete
Dátum a sviatok

Jednoduchá hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 


%

   

   

Počasie

Počasí

Hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 

 

 
0%85 %100%

 


%

   

   

      © 2017 - Robert IVAN Reality a financie
Digitální obchodník
Zpět nahoru