Veľká voda v Trúbkach

Finančné poradenstvo v ČR nemá dobrú povesť. Stačí sa opýtať ľudí okolo seba a príbehov, ktoré to dokladajú, je o chvíľu vrece. Zoznámte sa s jedným z nich. Tento príbeh sa odohral s inými menami. Tiež sa stal na inom mieste. Ale Trúbky sa stali symbolom zničujúcich povodní v roku 1997, a preto som si toto miesto požičal pre príbeh dvoch kamarátov, ktorým budeme hovoriť Jožo a Karol.

 

Jožo s Karolom sa poznali už dlho. Obaja sa hrali už ako chlapci na sídlisku v neďalekom Přerově. Bývali v bytovkách, a preto keďsa v Trúbkach naskytla pležitosť postaviť nové domy pre svoje rodiny, stali sa znovu susedmi. Ako to už býva, chlapi sa občas schádzajúv krčmena pive a riešia veľmi dôležité veci, týkajúce sa politiky, počasia, globálneho otepľovania, riadenia planéty, vesmíru a podobne. Stalo sa jeden parádny jesennývečer, že Jožo s Karolom sa zišli v krčmepri pive a Jožo hovorí: Mám pre teba Karol skvelú novinu. Už dva mesiace robím finančného poradcu a pomáham ľuďom ušetriť na poistkách. Máš poistený dom?“ „To je jasné,hovoríKarol. No a koľko za tú poistku platíš?“ „Asi osem tisíc ročne.Jožo navrhol skvelú vec, že vrajza Karolom zájde domov, vyberúpoistky a pozrúsa, či by sa nedalo niečo ušetriť. Ako sa dohovorili, tak sa stalo. Po podrobnejkontrole Jožo hovoríKarolovi: Je to jasné, urobíme zmenu, našiel som poiovňu, v ktorejbudeš namiesto osem tisíc platiť len tri tisíc ročne.Karol je nadšený, pretože päť tisícoviek ušetriť každý rok, to je skvelé!

Netrvalo to dlho a stalo sa. Do Trúbok prišla veľká voda. Najblbší deň v histórii Karolovho domu. Veľká voda sa zdvihla naozaj vysoko a podomlela nosnú stenu. Pol domu spadlo a zbytok bol určený na demoláciu. Majitelia postihnutých domov mali plné ruky práce a zároveň začali ziovať, že sa tvoria dve skupiny majiteľovnehnuteľností. Jedni, ktorí mali domy poistené, a druhí, ktorí poistky nemali. Tá druhá skupina prežívala miestnu katastrofu omnoho horšie.

Ešte než opadla voda, začal dohadovať Karol demolačnú čatu a vyjednával podmienky so stavebnou firmou, aby mohol začať stav základy nového domu. A pretože stavebná firma chcela zaplatiť zálohu, Karol nelenil a začal sa zháňať po poistke, aby si mohol požiadať o úhradu škody. Schôdzka s likvidátorom začala sľubne. „Tak som tu. Voda mi vzala dom, poistku mám so sebou a potrebujem vyplatiť peniaze na stavbu nového domu. Stavebná firma už je nachystaná, tak prosím o čo najrýchlejšiu výplatu. Chcúodo mňa zálohu na prácu.Likvidátor to ale videl trochu inak akoKarol. Z Vašej poistky Vám bohužiaľ nemôžeme vyplatiťčiastku na stavbu celého domu, ale len na polovicu. Mali ste totiž dom podpoistený.Karol neveril svojim ušiam. Ale veďmi to dojednával môj kamarát! To musí b nejaký omyl, ten by mi určite neporadil zle!Likvidátor striedal pohľad do počítača s pohľadom do zmluvy a zdalo sa, že sa mu niečo nezdá. Stále niečo skúmal. Ďalšia správa bola ešte zdrvujúcejšia. Vy tam ale vôbec nemáte poistenú povodeň, tak to Vám bohužiaľ nemôžeme vyplatiť vôbec nič!To bola pre Karola zdrvujúcaspráva. Nikto nevie, ako to dopadlo, ale keďKarol odchádzal od likvidátora, hovoril vrajniečo o Jožovi a o rozbití huby.

Tip pre Vás: Urobte si revíziu toho, ako máte poistený majetok.

Čo sa vlastne Karolovi stalo? Jeden z obľúbených trikov nepoctivých sprostredkovateľov poistiek je ten, že Vám ponúknu úsporu na platbe poistného. Pozrúsa na Vašu zmluvu a ponúknu Vám lacnejšie riešenie. Všeobecnemožno povedať, že poisťovne sa síce cenovo líšia, ale ich ceny sú podobné. Pokiaľ teda docielite polovičnej sadzby, mohlo sa stať, že Vám poisťovacísprostredkovateľ navrhol poistnú čiastku nižšiu, nežbola tá pôvodná. Dobre je tento trik ukázaný v tabuľke nížšie. Pri poistenínehnuteľnostije dôležitévnímať tri hodnoty Vašej nehnuteľnosti. Prváje trhováhodnota. To je cena, za ktorú by bola schopná realitnákancelária Vašu nehnuteľnosť predať. Druhou je nováhodnota. To je suma, za ktorú by ste na pôvodnom pozemku postavili novú nehnuteľnosť. Táto cena môže byť násobne vyššia nežcena trhová. A tretia je poistnáhodnota, presnejšie poistnáčiastka. Táto suma, zvlášťpri nie prílišstarých nehnuteľnostiach, by mala byť rovnakáako nováhodnota. Pri poistenínehnuteľnostíje dôležité, aby poisťovňa v prípade škody nenamietala podpoistenie. A k tomu môže dôjsť práve v prípade, keďpríde Jožo a vysvetlíKarolovi, že stačíbyťpoistený na cenu trhovú. Karol tomu uverí, platínižšie poistnéa je spokojný. Jožo je tiež rád, pretože zrušil starú poistku a za novo zjednanú inkasoval svoju províziu. Problém nastane v situácii, ktorápostihla Karola. Straty v týchto prípadoch môžu byť miliónové.

Tabuľka: Tri hodnoty Karolovho domu:

  Trhová hodnota Nová hodnota Poistná hodnota Ročné poistné
Pôvodnápoistka 2 000 000 4 000 000 4 000 000 8 000
Poistka po zásahu Joža 2 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000

Keby došlo len k podpoisteniu, mohol Karol vyinkasovať aspoň polovičnú sumu na stavbu nového domu. Situácia bola ale omnoho horšia. Jožo mu platbu poistného neznížil len na polovicu, teda na štyri tisíce. Znížil mu platbu ešte viac. A ako to dosiahol? Proste nezahrnul do zmluvy všetky pôvodné riziká. Ako povedal likvidátor, nebola tam povodeň. Karol a Jožo boli kamaráti, tak mu Karol veril a zmluvu si ani poriadne neprečítal. Predsa by mi kamarát neurobil zlú poistku!Tak to bol ale drahý omyl. Pri dohadovanípoistenianehnuteľnosti je dôležité vedieť, že existujú štyri základné riziká, ktoré sa označujú skratkou FLEXA. Sú to začiatočnépísmená anglických názvov štyroch základných rizík. Fire, lightning, explosion, aircraft. Oheň, úder blesku, výbuch, pád lietadla. Keď sa pozorne pozriete na tieto štyri základné riziká, je na prvýpohľad jasné, že po vode tam nie jeani stopy. K týmto základným rizikám sa daľšieriziká dojednávajúsamostatne a je nutné si dávať pozor na Jožov! Je tiež dobré vedieť, že nie jevoda ako voda. Môžete m poistenú povodeň alebo záplavu. A medzi tým je veľký rozdiel. Zjednodušene možno povedať, že povodeň je voda, ktorá opustí obvyklé koryto tokov, nádrží, rybníkov, a záplava je všetko ostatné. Dôležité teda je i to, aby ste vo svojej poistke mali medzi rizikami tu správnu vodu.

A dávajte pozor na Jožov!

P.S. Poznáte tiežnejaký pbeh, v ktorom sa nepoctivý finančný sprostredkovateľ podpísal na svojom klientovi? Dajte mi o tom vedieť.

 

Tlačiť stránku

Sociálne siete
Dátum a sviatok

Jednoduchá hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 


%

   

   

Počasie

Počasí

Hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 

 

 
0%85 %100%

 


%

   

   

      © 2017 - Robert IVAN Reality a financie
Digitální obchodník
Zpět nahoru