Prenájmy bytov budú drahšie!?

Odpoveď nájdete v závere. Teraz pár zaujímavostí z toho, čo nám priniesol nový občiansky zákonník ohľadom prenájmu.

 

Byt je čokoľvek:

Pokiaľ sa prenajímateľ s nájomcom dohodne, že „toto niečo“ je obytný priestor, je to určené na bývanie, či je to čokoľvek.

Sankcie nájomníkovi:

Už žiadne poplatky z omeškania či pokuty. Nájomník môže byť sankcionovaný maximálne úrokmi z omeškania, ktoré sú zjednotené v nariadení vlády č. 351/2013 z 16. októbra 2013.

Kaucia už nie je kaucia:

Existovala kaucia vo výške trojnásobku, teraz bola zavedená istota vo výške až šesťnásobku nájomného.

Nájomca má nárok na úroky:

Pri skončení nájmu má nájomca právo na úroky z istoty od jeho poskytnutia aspoň vo výške zákonnej sadzby. Nikde sa však poriadne nedočítate, čo znamená výraz „výška zákonnej sadzby“.

Zviera v byte:

Nájomca má právo chovať v byte zviera (od myši po bernardína Bohuša), ak chov nespôsobí prenajímateľovi alebo ostatným obyvateľom domu ťažkosti neprimerané pomerom v dome.

Ďalší ľudia v byte:

Nájomca si môže vziať do bytu v podstate kohokoľvek a vziať i ďalšie osoby do podnájmu. Pokiaľ tu nemá trvalé bydlisko, má povinnosť to oznámiť prenajímateľovi, ale trvalé bydlisko dnes úrad odsúhlasí každému, kto prinesie nájomnú zmluvu. Takže sa za chrbtom prenajímateľa môže diať v podstate čokoľvek.
Odporúčame v nájomnej  zmluve aspoň jasne stanoviť maximálny počet osôb.

Je lepšie „prenajímať“ družstevný byt:

Áno, pretože § 2240 hovorí, že nájom družstevného bytu sa uzaviera podľa zvláštneho zákona či stanov. Inými slovami, pokiaľ ide o podnájom družstevného bytu, pravidlá občianskeho zákonníka sa tu neaplikujú (môžu sa udeľovať sankcie, zakázať zvieratá atď.).

Pokiaľ by teda všetci záujemcovia o prenájom poznali nový OZ, budú si chcieť skôr prenajímať byty vo vlastníctve, kde ich nový OZ chráni. A naopak o byty družstevné bude záujem menší, pretože na ten (podnájom) sa občiansky zákonník nevzťahuje. Teoreticky by tak prenájom bytu vo vlastníctve mohol stúpnuť na cene.

Takéto veci sa ale dozvie len veľmi malé množstvo ľudí, pretože väčšina z nich nemá vo svojom okolí človeka, ktorý by takéto zaujímavé odborné veci poznal a oznámil. Vy ale takého človeka poznáte :o)

Tlačiť stránku

Sociálne siete
Dátum a sviatok

Jednoduchá hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 


%

   

   

Počasie

Počasí

Hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 

 

 
0%85 %100%

 


%

   

   

      © 2017 - Robert IVAN Reality a financie
Digitální obchodník
Zpět nahoru